V souladu se Stanovami ČTA rozhodla Rada ČTA dne 9. 9. 2022 o svolání Valné hromady ČTA. Jednání se uskuteční v Praze dne 5. listopadu 2022 od 9:30 hod. Pozvánku s mandátem pro delegáta s hlasem rozhodujícím a organizační pokyny obdrží oprávnění členové ČTA (právnické osoby) písemně poštou (popř. elektronickou poštou). V případě problémů kontaktujte sekretariát ČTA (např. neaktuální kontaktní údaje).

Současně vás informujeme, že dne 5. listopadu 2022 v hotelu Aquapalace Hotel Prague proběhne Slavnostní vyhlášení vítězů ČP 2022 a ankety Král triatlonu 2022. Pozvánka bude zvaným osobám zaslána elektronicky. Přihlásit se je nutné do 21.10.2022 na v pozvánce uvedeném odkaze. Po tomto datu bude v případě zájmu řešen prodej další kapacity akce.

Obě akce jsou pouze pro zvané a oprávněné, děkujeme za pochopení.

Antonín Bauer, předseda Rady ČTA