Na základě žádosti 3 klubů došlo ke změně programu Valné hromady ČTA, která se koná 5.listopadu 2022 v Praze.

Ve změněném programu valné hromady byl administrativní chybou uveden duplicitně bod 22. „Schválení volebního řádu“ namísto doplněného bodu „Volba předsedy Rady ČTA“ a současně nebyl v doplněném programu uveden původní bod 18. „Různé“.

V přílohách naleznete informace a opravený program jednání řádné VH.