V Mnichově v minulém týdnu neprobíhaly pouze sportovní boje na triatlonových tratích, ale konala se také valná hromada Evropské triatlonové unie (ETU) – Europe Triathlon Annual General Assembly 2022.

Za účasti několika desítek delegátů a hostů, mezi nimiž byla i prezidentka Světové triatlonové unie (World Triathlon) paní Marisol Casado byla projednána hlavní témata a body, týkající se uplynulého období a současně plánů na rok 2023 a dále, s výhledem k OH v Paříži 2024.

Český triatlon na jednání zastupoval pan Antonín Bauer, předseda Rady České triatlonové asociace, který byl účastníky valné hromady zvolen za člena mandátové a volební komise.

Jedním z hlavních bodů jednání byla volba tří nových členů ETU, tedy triatlonových svazů Andorry, Černé Hory a Kosova.

Dalším významným tématem jednání byl apel představitelů ETU na rozvoj a podporu kategorií Age Group a účast závodníků AG na významných mezinárodních soutěžích.

Při projednávání a hodnocení běžné agendy činnosti ETU (záštita nad soutěžemi, rozvojové programy, rozpočty, marketing, média atd.) byly konstatovány některé zajímavé informace a poznatky. Například to, že převážnou část příjmů ETU (až 90%) činí poplatky od pořadatelů za organizování soutěží. Na druhou stranu bylo konstatováno, že i tak významná mezinárodní organizace, jakou je ETU má problém se zajištěním podpory ze strany partnerů a sponzorů.

Nad rámec hlavního programu VH došlo i k několika dvoustranným jednáním našeho předsedy s prezidentem ETU, panem Renatem Bertrandim a dále s představiteli WT a italského a rakouského triatlonu. Hlavním tématem rozhovorů byly podmínky a pravidla účasti našich triatlonistů na soutěžích v zahraničí, resp. nutnost dokladování zdravotní způsobilosti, případně požadavky na zakoupení jednodenních licencí na soutěže v daných zemích.

Ze strany předsedy Italské triatlonové federace (FITRI) pana Riccarda Giubilei byl Antonín Bauer ujištěn, že na soutěžích v Itálii je dostačující předložení platné licence České triatlonové asociace a zdravotní prohlídky. Pokud je sportovec členem ČTA s platnou licencí, není třeba platit další poplatky za jednodenní licence.

Antonín Bauer a Riccardo Giubilei (FITRI)

V Rakousku je situace momentálně poněkud složitější a dle slov pana Herviga Grabnera, generálního sekretáře Rakouského triatlonového svazu (ÖTRV), je nutné na většině soutěží hradit i jednodenní licenci. Je to dle nařízení Rakouské vlády, spojeného s komplikacemi v období kovidových opatření a nutností pojištění pro všechny sportovce na území Rakouska. Na podzim budou v Rakousku probíhat jednání, jejichž výsledkem by mělo být zrušení této povinnosti.

Další jednání měl pan Antonín Bauer s generálním sekretářem World Triathlon, panem Antoniem Arimanim v souvislosti s možností navázání komunikace a spolupráce s organizací Ironman.

Česká triatlonová asociace bude v této věci nadále kontaktovat odpovědné organizace (Ironman, Challenge, …) a vyvíjet snahu o to, aby našim triatlonistům v budoucnu stačila k účasti v zahraničních soutěžích pouze platná licence ČTA.

Problematice startu našich sportovců v zahraničních závodech budeme věnovat samostatný článek s popisem situace a přesnými instrukcemi, jak postupovat.

Závěrem lze konstatovat, že jednání valné hromady ETU bylo velmi konstruktivní a efektivní.