AKTUALIZACE: Rada ČTA neschválila návrh Sportovní komise, který upravoval nominační kritéria pro účast v závodě mistrovství světa juniorů (24.-26. června, Montreal). 

Rozhodnutí Rady ČTA ze dne 24. května 2022:

Rada ČTA ruší doplněk nominačních kritérií na MSJ 2022 z důvodu časové tísně aplikace tohoto kritéria. Rada ČTA konstatuje, že hlavním zájmem ČTA je poskytnout možnost nejlepším sportovcům reprezentovat ČR a tímto doplněním chápe, že byla snaha toto zajistit. Současně také reflektujeme názory klubových trenérů, že nesouhlasí s rozšířením možností se nominovat nad rámec stávajících nominačních kritérií.


Návrh sportovní komise ČTA:

Vzhledem k tomu, že závod MS se koná na klasických tratích pro juniorské kategorie (sprint), bude možno DK pro tento závod nabídnout a přidělit závodníkům, kteří se umístí na 1. místě v pořadí v kategorii dorost-junior mužů a žen v závodě INTERTECH TRIATHLON SUPERPRESTIGE Brno.

Přidělení DK je bez podmínky účasti přímo nominovaných sportovců a účast na MS je plně v režii držitelů DK. Přidělení DK negarantuje jistotu startu. Vše se odvíjí od počtu přidělených slotů.

O konečném schválení přidělení DK rozhodne Sportovní komise.

Případná zpětná úhrada nákladů bude realizována v závislosti na umístění v závodě MS takto: 100% při umístění do 10. místa 50% při umístění na 11.-19. místě. Maximální částka pro výpočet finanční náhrady je 45 000 Kč (100 %).

  1. Doplnění NK nikoho neznevýhodňuje ani nezvýhodňuje.
  2. Doplnění je otevřené a pouze zajišťuje a rozšiřuje možnost, aby se MS mohl zúčastnit závodník z ČR i v případě, že se nikdo nenominuje přímo z ME.
  3. Požádat o DK mohou pouze závodníci, kteří se umístí na 1. místě v pořadí mládežnických kategorií (dorost/junior) v závodě MČR v Brně.
  4. Za předpokladu, že se nominují všichni tři účastníci z ME Olsztyn, DK z MČR nebude udělena.
  5. Za předpokladu, že se nominují dva účastníci z ME a nebude nám přidělen třetí slot, DK nebude udělena. 
  6. Za předpokladu, že se přímo nominuje jeden účastník z ME (s podporou ČTA) a druhý bez podpory ČTA (26. místo a horší), který využije možnost a pojede jako samoplátce a současně nám nebude přidělen třetí slot, DK z MČR nebude udělena
  7. DK z MČR může být udělena pouze za předpokladu, že účastníci ME z nějakého důvodu nevyužijí svoji nominaci na MS a bude pouze jako doplnění k nominovaným, navíc jako samoplátce. Případná spoluúčast ČTA bude pouze na základě umístění v závodě MS.
  8. Přidělení DK z MČR není garantováno. Konečné rozhodnutí je na Sportovní komisi.
  9. Záměrem není vybírat dopředu jakékoliv jméno, ale umožnit kvalitně reprezentovat.

Nikola Štourač, sportovní ředitel ČTA