Školení trenérů České triatlonové asociace stále probíhá. Listopadový kurz je uzavřen, prosincový blok naopak na trenéry teprve čeká a mohou se těšit na skvělý program. 

O víkendu 13. a 14. listopadu se uskutečnil již třetí víkendový školící blok trenérů ČTA v podzimních měsících. Ve sportovním centru Nymburk se v pátek sešlo celkem 42 trenérů a trenérek, kteří až do odpoledních nedělních hodin absolvovali pod vedením garanta kurzu Luboše Bílka a sportovního ředitele Martina Hotového řadu školicích bloků, a to jak teoretických, tak i ryze praktických.

Zajímavostí celého školícího bloku bylo, že v řadě bloků se školilo ve třech různých skupinách pro III. třídu, II. třídu a i třídu nejvyšší, tj. první. Dvacet sedm studentů třetí třídy mělo tento blok jako poslední a na závěr složilo závěrečnou zkoušku v podobě testu, který se skládal z 15 uzavřených i otevřených otázek.

Program II. a I. třídy bude naplno pokračovat i v prosinci, kdy je víkendový školící blok naplánován na 10. – 12. prosince v SC Nymburk.  Program bude opět velmi zajímavý, mimo tradiční výukové bloky bude doplněn o výuku práce se SW pro plánování, evidenci a vyhodnocování tréninkového procesu TrainingPeaks a speciálním blokem o silové přípravě pro cyklistiku (více na www.sfcy.cz).

V cyklistických i běžeckých přednáškách/praxi tohoto bloku budou k vidění i aplikace systému DNS prof. Koláře, které se promítají v každém provedeném pohybu (cviku). Pracuje se na mobilitě, dechovém stereotypu, pohybových vzorech a až ve finální fázi se rozvíjí intenzita (výbušnost + síla). Blok komplexní silová příprava pro cyklistiku je naplánován na sobotu 11. prosince odpoledne a bude otevřen nejen pro účastníky trenérských kurzů, ale i pro trenéry programu Talent, tj. trenéry SCM a SpS.

Text: Martin Hotový, sportovní ředitel ČTA