V dalším běhu trenérské školy pro získání licence 1. třídy bude, jak již bylo dříve avizováno, otevřena rovněž specializace triatlonu. Informace o studiu trenérské školy je možné vyhledat zde. Nezbytnou podmínkou pro případné nahlášení ke studiu je držení platné licence trenéra triatlonu II. třídy.

Přihlášení je možné ve dvou krocích:

1. krok: informace sportovního ředitele o zájmu o studium (schválení a potvrzení držení licence II. třídy)

2. krok: oficiální přihlášení skrze elektronický formulář na TŠ FTVS UK (včetně splnění požadovaných podmínek)

Přihláška je k dispozici zde.

Držení licence I. třídy, kterou můžete tímto studiem získat, bude nezbytnou podmínkou pro možnost ucházet se v dalších obdobích o posty reprezentačních trenérů či vedoucích trenérů triatlonových akademií. Tato skutečnost vychází i z metodiky a pravidel MŠMT a nebude možné je nesplňovat.

Pokud tedy o práci u týmů ČTA v budoucnu třeba uvažujete, prosím abyste mysleli i na nutnost dosáhnout nejen vysoké odborné praktické zdatnosti (trenérské praxe), ale i rovněž potřebného vzdělání v podobě držení licence trenéra triatlonu I. třídy.  Možnost přihlášení je do konce měsíce května!