Česká triatlonová asociace oznamuje, že kritéria pro zařazení do systému podpory talentované mládeže  na roční tréninkový cyklus 2022/2023 splnilo 177 sportovců.

Děkujeme všem zapojeným sportovcům za předvedené výkony a rodičům, trenérům a klubům za přípravu a podporu.

V přiložených souborech naleznete*:

  1. Přehled sportovců splňujících kritéria zařazení do SpS.
  2. Přehled sportovců splňujících kritéria zařazení do SCM.
  3. Výsledky testů všeobecné tělesné připravenosti věkových kategorií 9 – 15 let (v případě rozporu daných výsledků zasílejte podněty na nikola.stourac@triatlon.cz)

Dodatečné zařazení

Návrh k mimořádnému zařazení zašlete s náležitým odůvodněním nejpozději do pátku 14. října 2022, e-mailem na kontakt: nikola.stourac@triatlon.cz

Vedoucí, nebo osobní trenéři mohou navrhnout k zařazení do SpS a SCM i další sportovce, kteří nesplnili výkonnostní kritéria.

Návrhy projednává a schvaluje Sportovní komise ČTA.

Materiál vypracoval pan Milan Kulman koordinátor mládeže ČTA.

Za ČTA Nikola Štourač, Sportovní ředitel