V rámci výběru do systému podpory talentované mládeže České triatlonové asociace na roční tréninkový cyklus 2021/2022 splnilo daná kritéria 193 sportovců.

Systém výběru sportovců je dvoukolový.

V případě nesplnění kritérií mohou trenéři navrhnout další sportovce, a to s náležitým odůvodněním (např. zranění, zdravotní důvody, starty na kontinentálních nebo světových akcích charakteru  EPJ, MEJ MED, MSJ, studijní pobyt v zahraničí apod.)

Návrh k mimořádnému zařazení je nezbytné zaslat do neděle 17. října 2021 e-mailem koordinátorovi mládeže ČTA (milan.kulman@triatlon.cz) a v kopii také Sportovnímu řediteli ČTA (martin.hotovy@triatlon.cz).

Doručené návrhy na mimořádné zařazení posoudí Sportovní komise, v rozšířeném formátu nezávislých hodnotitelů.

V přiložených souborech naleznete:

  1. Přehled sportovců splňujících kritéria pro SCM a SpS.
  2. Výsledky testů všeobecné tělesné připravenosti věkových kategorií 9 – 15 let,

Milan Kulman, koordinátor mládeže ČTA