Od září se opět rozběhnou všechna školení trenérských tříd. Na programu budou jak dokončovací bloky II. a III. tříd z předešlého roku, tak i zahájení nových kurzů 2021-2022.

Kromě toho začne běžet specializace I. třídy, která byla rovněž kvůli uzavření sportovišť a vnitřních prostor v režimu „pozastaveno“.

Termínové bloky:

  • 4. – 5. září 2021 (II. + III. třída, I. třída – specializace)
  • 22. –  24. října 2021 (II. třída, I. třída – specializace)
  • 12 – 14. listopadu 2021 (II. + III. třída, I. třída – specializace)
  • 10. – 12. prosince 2021 (II. třída, I. třída – specializace)

Školení trenérů v roce 2021 a dále bude probíhat pod vedením Luboše Bílka, a to nejčastěji ve Sportovním centru Nymburk. Pouze blok: Vědecký základ sportovního tréninku (všeobecná část) u trenérů II. třídy proběhne ve spolupráci s VOŠ ČUS v místě jejich školícího zařízení v Praze na Strahově.

I. trenérská třída se v roce 2021 neotevře, a to z důvodu potřeby dokončení studia předešlého kurzu, který díky proti-epidemickým opatřením v ČR nabral téměř 12měsíční „skluz“. Další běh I. trenérské třídy bude při dostatečném počtu zájemců (min. 6) otevřen na podzim roku 2022.

Na všechny kurzy se budou moci zájemci přihlásit v červnu přes portál www.czechtriseries.cz , kde budou kurzy vypsány v sekci AKCE.