Česká triatlonová asociace se připojuje k bojkotu mezinárodních akcí s účastí ruských a běloruských sportovců. Toto sdělení obdržel pan Filip Neusser, předseda Národní sportovní agentury, k jejímuž stanovisku se tak ČTA připojila.

Předseda asociace Antonín Bauer zároveň zaslal jménem ČTA výzvu organizacím World Triathlon a Europe Triathlon k vyloučení všech ruských a běloruských sportovců z oficiálních akcí konajících se pod patronací těchto mezinárodních organizací. Zástupci obou mezinárodních organizací byli také informováni, že sportovcům z těchto zemí nebude umožněn start na českých závodech (např. SP Karlovy Vary, EPJ Tábor).

Organizace World Triathlon se bude tímto podnětem zabývat na svém zítřejším mimořádném zasedání.

Kompletní sdělení obou dopisů naleznete v příloze tohoto článku.