Česká triatlonová asociace vyhlašuje nový neinvestiční program, jehož hlavní cílovou skupinou jsou nově založené sportovní organizace  – triatlonové kluby a oddíly.

Program cílí na pomoc v rozjezdu nových klubů a oddílů při jejich pravidelné organizované činnosti a sportovní přípravě mezi novými zájemci z řad dětí a mládeže a to především v nových místech a městech, což velkou měrou napomáhá celkovému rozvoji triatlonu v České republice

Pokud plánujete během letošního roku založit nový klub či oddíl, nebo jste jej již založili, nezapomeňte se do 31. října 2022 přihlásit do nového programu ČTA!

Veškeré potřebné informace naleznete v přiložených souborech.

Za ČTA Milan Kulman, milan.kulman@triatlon.cz