Sportovní komise ČTA dále rozšiřuje své řady, aby byla co nejtransparentnější a lépe vnímala potřeby sportovců i institucí, jejichž činnost má podporovat. Nově se tak členkou Sportovní komise stala Tereza Zimovjanová, reprezentantka v olympijském triatlonu.

Svého zástupce ve Sportovní komisi ČTA volili sami reprezentanti, a to prostřednictvím dvoukolové volby. Ve druhém kole pak získala nadpoloviční většinu hlasů právě Tereza Zimovjanová. „Zástupce sportovců bude mít možnost ovlivňovat chod sportovní části ČTA, tj. zastupovat všechny elitní sportovce, sdílet s nimi informace či předkládat jejich návrhy,“ říká Martin Hotový, sportovní ředitel ČTA.

V nedávné době byl do sportovní komise trenéry programu Talent zvolen pan Jan Vaněk, předseda TC Jindřichův Hradec. Celkově je cílem mít SK zastoupenou všemi stranami, které asociace zastřešuje. Brzy tedy dojde i na volbu zástupce za neolympijské „-tlony“.