Na základě jednání komise pro výběrové řízení na trenérské pozice hlavních/reprezentačních trenérů ČTA a rozhodnutí předsedy Rady ČTA, zveřejňujeme tohoto oznámení.

a) Na pozici trenéra státní reprezentace dospělých je předsedou Rady ČTA od 1. 12. 2020 jmenován pan Mgr. Lukáš Vrobel.

b) Předseda Rady ČTA se rozhodl zrušit výběrové řízení na obsazení pozic hlavní trenér/trenérka žákovských kategorií a hlavní trenér/trenérka dorosteneckých a juniorských kategorií z důvodu nesplnění podmínek uchazečů.

Zrušené výběrové řízení bude po úpravě znovu vyhlášeno v období měsíce ledna 2021.

Děkujeme tímto všem uchazečům, kteří se do výběrového řízení přihlásili.

V Praze dne 25. 11. 2020

Mgr. Antonín Bauer, předseda Rady ČTA