Vážení členové asociace,

jako Česká triatlonová asociace si dovolujeme reagovat na příspěvek, který zveřejnil pan Přemysl Švarc dne 7. dubna na svém osobním profilu na sociální síti Facebook.

Úvodem bychom rádi řekli, že si vážíme všeho, co pan Švarc pro český triatlon ve své kariéře vykonal, ale také jeho zájmu o dění v České triatlonové asociaci. Jako Rada ČTA jsme rádi za každého člena, který je ochoten věnovat triatlonu svůj osobní čas – stejně jako věnují práci v Radě ČTA svůj volný čas její řadoví členové.

Mrzí nás mě ovšem metoda, kterou si nejen pan Švarc, ale i další lidé zmínění v jeho příspěvku pro svou snahu vybrali. Svolání valné hromady považujeme jako Rada ČTA za mezní řešení, které nejenže na několik týdnů plně vytíží úzký aparát České triatlonové asociace a ohrozí klidný průběh sezony 2022, ale zároveň může poškodit dobrý obraz ČTA navenek.

Rada ČTA přitom nabídla prostor k jednání s příslibem maximální otevřenosti. Věřili jsme, že bychom při tomto dialogu mohli nalézt cestu k dosažení společných cílů. Tato nabídka ovšem nebyla vyslyšena, z čehož usuzujeme, že více než o rozvoj triatlonu jde v této věci o osobní ambice či personální msty.

K tomuto názoru nás vede také skutečnost, že jsme v tomto volebním období dosud neobdrželi žádnou významnou stížnost. Nikdo (včetně členů nově zformované opozice) nás také neseznámil s faktickou kritikou, na kterou bychom mohli reagovat a kterou bychom uvítali, protože by naší asociaci mohla posunout dále. Výjimkou jsou podněty k Revizní a Rozhodčí komisi ČTA, které podali pánové Martin Hotový a Radek Eliáš a ve kterých ani jedna z komisí nenašla závažné pochybení, jehož by se vedení České triatlonové asociace dopustilo.

Své výtky sepsal na konci minulého roku také pan Přemysl Švarc, který pak byl ovšem pozván k další spolupráci v rámci sportovní komise ČTA.

Závěrem bychom chtěli říct, že jako Rada ČTA máme úctu k názoru členů asociace a plně respektujeme také Stanovy ČTA, ve kterých je definováno mimo jiné právo na svolání Valné hromady. Před jejím konáním bychom ale upřednostnili otevřené jednání a komunikaci.

Znovu si proto dovolujeme zopakovat naši výzvu k maximálně otevřenému jednání a dialogu, při kterém skutečně půjde o rozvoj českého triatlonu a posílení České triatlonové asociace, což jsou naše společné cíle, kterých dosáhneme daleko jednodušeji, pokud najdeme sílu ke sjednocení.