V souladu se Stanovami ČTA, rozhodla Rada ČTA dne 4.5.2021, o svolání volební Valné hromady ČTA, která byla v roce 2020 z důvodu vládních opatření v důsledku pandemie COVID-19 zrušena. Jednání se uskuteční v Praze dne 10. června 2021 od 16:30 hod. Pozvánku s mandátem pro delegáta s hlasem rozhodujícím a organizační pokyny, obdrží oprávnění členové ČTA (právnické osoby) písemně poštou.

UPOZORNĚNÍ: Dokumenty „Svolání  – Valné hromady České triatlonové asociace 2020“ obdržely, Pozvánka a manuál/ Výroční zpráva za rok 2020, obdržely oprávněné osoby i elektronicky na kontaktní e-mail uvedený na stránkách www.czechtriseries.cz (IS ČTA), a to v souladu se Stanovami ČTA (článek 3.2.5). Prosíme o kontrolu e-mailu. V případě problémů kontaktujte prosím sekretariát ČTA (např. neaktuální kontaktní údaje).

Odůvodnění: Rada ČTA nad termínem konání volební VH ČTA důkladně diskutovala. Vzhledem k nutnosti svolat VH v zákonem daném termínu, k blízkosti prázdnin a dovolených, k rozbíhající se sportovní sezóně a k naplněnosti víkendů se členové Rady ČTA rozhodli svolat volební VH na pracovní den, a to i s přihlédnutím k praxi u ostatních sportovních svazů. Rada si je plně vědoma mimořádnosti takového rozhodnutí a doufá, že tento termín naopak přispěje ke zvýšené účasti delegátů ve srovnání s minulostí. VH je svolána podle platných Stanov ČTA, řádně a s požadovaným předstihem. S jejím obsahem byli delegáti seznámeni již na podzim roku 2020, kdy musela být volební VH zrušena z důvodů pandemie onemocnění COVID-19 a souvisejících vládních opatření.

Děkujeme za pochopení.

Přeji všem pevné zdraví, pevné nervy a těším se na viděnou.

Antonín Bauer, předseda ČTA