Rada České triatlonové asociace dne 19. února 2024 schválila na základě doporučení Sportovní komise nové prováděcí pokyny pro činnost Sportovních středisek a Sportovních center mládeže na rok 2024.

Prováděcí pokyny shrnují pravidla pro činnost sportovních center a středisek. Tato pravidla byla pro rok 2024 aktualizována nejen na základě poznatků z uplynulého roku, ale současně také s ohledem na nové podmínky, které nastavila Národní sportovní agentura jako poskytovatel dotace programu Talent.

Nejzásadnější změnou a novinkou je podmínka absolvování minimálního počtu startů/soutěží pro zařazené sportovce na aktuální rok, stejně tak i pro potenciální zájemce o zařazení na rok 2025. 

Minimální počet povinných soutěží za rozhodné období (rok) je rozhodnutím NSA stanoven na 6.

Tato podmínka je plně v gesci NSA a ČTA ji, stejně jako ostatní sportovní svazy, musí respektovat a naplnit!

Vedení sportovní sekce bude iniciovat a organizovat jednání s vedoucími trenéry klubů SpS a SCM a s osobními trenéry sportovců zařazených v individuálním režimu, kde budou změny a nové postupy prodiskutovány a vysvětleny.

 

Předmětné dokumenty naleznou zájemci níže pod článkem, současně jsou zařazeny v sekci DOKUMENTY / SPORTOVNÍ SEKCE / SpS, SCM, VSCM, AKADEMIE