Na pěti bazénech zhruba pokrývajících jednotlivé regiony se v prosinci uskutečnila akce Zlepšujeme plavání. Akce byla cílená na sportovce zařazené do systému podpory mládeže SpS a SCM a jejich trenéry, zúčastnit se však mohli i další zájemci z řad členů ČTA, čehož řada také využila.

Jednodenní akce proběhla vždy ve dvou blocích, které se skládaly z teoretické části, kde kvalifikovaný plavecký trenér představil základní úhelné kameny přístupu k plaveckému tréninku, a posléze z praktické, která již probíhala v plaveckém bazénu, kde se jednalo např. o rozbor plavecké techniky, identifikaci chyb a návrh postupů a cviků k jejich odstranění.

Záměrem bylo umožnit závodníkům SpS a SCM seznámit se s pohledem jiného trenéra, než na kterého jsou v dobrém slova smyslu „zvyklí“, trenérům pak tato akce poskytla příležitost kontaktu s plaveckým specialistou, což nabídlo možnosti a alternativy, jak nabourávat případné stereotypy a posouvat přípravu kvalitativně dál.

Zejména pro mladé členy SpS to byla možnost seznámit se s různými pohledy na plaveckou přípravu, pro již starší účastníky z řad SCM mohlo být inspirací, jak vypadá například trénink vrcholových plavců specialistů.

Získané poznatky a ohlasy na celou akci budou podkladem pro přípravu dalších podobných akcí i v roce 2024.

Celkem bylo registrováno 106 osob, z toho 33 do 15 let (19 ze zařazených do SpS).
Účastníků zařazených do SCM bylo 20, zbytek připadá na nezařazené sportovce do 23 let nezařazené do SCM, trenéry či jiný doprovod z řad registrovaných členů ČTA.

Účasti jednotlivě:
Plzeň 24 (9 do 15 let)
Mladá Boleslav 20 (6)
Brno 17 (3)
Pardubice 28 (9)
Jindřichův Hradec 17 (6)