Vzhledem k tomu, že za aktuální epidemické situace není možné realizovat jakákoliv přímá doškolování trenérů, rozhodla Česká triatlonová asociace o prodloužení platnosti stávajících licencí. 

Toto rozhodnutí se týká všech trenérů, kterým v období vyhlášeného nouzového stavu na území ČR (či v době bezprostředně po jeho ukončení) propadla platnost jejich trenérské licence. Tato platnost byla nyní automaticky prodloužena do 31. října 2021.

Toto doškolení pak bude nezbytné podstoupit následně.