Rada ČTA schválila na základě návrhu technické komise úpravu pravidel triatlonu. Změny vychází z úprav mezinárodních pravidel (World Triathlon Competition rules) a dále obsahují upřesnění již existujících bodů pravidel.

Přehled změn oproti předchozí verzi pravidel s platností od 1. května 2022 najdete v přiloženém souboru. V příloze jsou vám k dispozici také kompletní pravidla triatlonu.