Česká triatlonová asociace vyhlašuje nový neinvestiční program, jehož strategie by měla pomoci nově založeným klubům, nebo oddílům při jejich rozvoji.

Finanční podpora z tohoto programu cílí na pomoc sportovní přípravy a výchovy mezi novými zájemci z řad dětí a mládeže, a to v nových místech a městech, což velkou měrou napomáhá celkovému rozvoji triatlonu v České republice.

Veškeré potřebné informace naleznete v přiložených souborech.

Za ČTA milan.kulman@triatlon.cz