Česká triatlonová asociace dne 8.2.2017 zahájila zjednodušené podlimitní řízení veřejné zakázky s názvem Poskytování služeb datové a výsledkové podpory na závodech řízených Českou triatlonovou asociací.

Zadávací dokumentace předmětné zakázky je kompletně zveřejněna na profilu zadavatele: https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/ceska-triatlonova-asociace_1538/poskytovani-sluzeb-datove-a-vysledkove-podpory-na-zavodech-rizenych-ceskou-triatlonovou-asociaci_16790/

 

-ab-