Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Česká triatlonová asociace vyhlašuje zadávací řízení na „Servisní a technické zajištění a s tím spojené služby v místě konání závodů Českého poháru řízených Českou triatlonovou asociací“ na období 2022-2024.
Posuzovány budou přihlášky, které uchazeči zašlou prostřednictvím poštovních služeb, nebo osobně dodají do 16. 02. 2022, do 12:00 hodin, na adresu: Česká triatlonová asociace, Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6

Zadávací dokumentaci, pokyny a informace, či příslušné podklady k úspěšné realizaci veřejné zakázky, naleznete v přiložených souborech.

 

 

-ab-