Česká triatlonová asociace ve smyslu ustanovení § 60 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyzývá neomezený počet uchazečů k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem: „Poskytování služeb datové a výsledkové podpory na závodech řízených Českou triatlonovou asociací„.

 

Posuzovány budou nabídky, které uchazeči zašlou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo osobně dodají do 9. července, do 12:00 hodin, na adresu: Česká triatlonová asociace, Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6.

 

Zadávací dokumentaci, pokyny a informace, či příslušné podklady k úspěšné realizaci veřejné zakázky, naleznete v přiložených souborech.

 

Předem děkujeme za Vaši účast v řízení a včas podanou nabídku.

-ab-