AKTUALIZOVÁNO Vzhledem k tomu, že koronavirus zasáhl také území Itálie a dalších oblastí, která jsou častými tréninkovými centry českých triatlonistů, je ČTA nucena na tento vývoj reagovat. Proto přijímá tato opatření a doporučení:

U všech trenérů či sportovců ČTA a systému SCM a SPS, kteří byli v posledních 14 dnech v níže uvedených zemích, existuje riziko, že mohli být vystaveni infekci koronaviru. Rizikové oblasti: Itálie (všechny oblasti), Čína, Hong Kong, Írán, Japonsko, Singapur, Jižní Korea, západní provincie Řecka.

Prosíme proto všechny, aby informaci o případné cestě těmito oblastmi, nahlásili panu Milanovi Kulmanovi na e-mail milan.kulman@triatlon.cz. Zároveň je zakázáno po dobu minimálně 14 dní od návratu z těchto postižených oblastí účastnit se společných akcí organizovaných ČTA. Stejně tak doporučujeme neúčast v tréninkovém kolektivním domácím procesu.

Dále sportovcům nedoporučujeme jakékoliv cesty do těchto oblastí. Pokud se sportovci, trenéři či členové realizačních týmů do těchto oblastí přesto vydají, prosíme je, aby o tom informovali pana Kulmana na výše uvedeném mailu. Po návratu pak také pro ně platí dvoutýdenní zákaz účasti na společných akcích ČTA.

Mapu šíření koronaviru téměř v reálném čase naleznete na tomto odkazu: Wuhan Coronavirus (2019-nCoV) Global Cases (by Johns Hopkins CSSE).