Česká triatlonová asociace má nově svého zástupce v Národním rozhodčím soudu pro sport. Na seznam rozhodců byl zařazen pan JUDr. Václav Vlk ze spolupracující kanceláře Moreno Vlk & Asociados, kterého nominovala právě ČTA.

Národní rozhodčí soud pro sport je orgánem zřízeným při Národní sportovní agentuře, jehož činnost spočívá v rozhodování sporů v souvislosti s dopingem na území České republiky. Tento soud je přitom zcela nezávislý na NSA a jejích orgánech, při svém rozhodování ale musí dbát na soulad se Směrnicí pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v ČR, Světovým antidopingovým Kodexem a Mezinárodními standardy Světové antidopingové agentury WADA.

K dosavadním pěti rozhodcům přibylo na konci minulého roku dalších 25, v současnosti tak tento aparát čítá 30 kvalifikovaných rozhodců. Jedním z nich je také pan JUDr. Václav Vlk, kterého nominovala do této respektované instituce Česká triatlonová asociace.

„Děkuji panu JUDr. Václavu Vlkovi, že souhlasil se svou nominací na seznam rozhodců Národního rozhodčího soudu pro sport. Velmi si vážím jeho odborných a lidských vlastností, proto jsem přesvědčen o tom, že bude pro tento sportovní soud významnou posilou. Zároveň mě ale těší, že jeho zapojení v této organizaci posílí pozici České triatlonové asociace na diplomatickém poli,“ říká Antonín Bauer, předseda ČTA.

Profesní informace o panu JUDr. Václavu Vlkovi najdete na stránce Unie obhájců ČR (zde).