Vážení sportovní přátelé, členové ČTA.

Národní sportovní agentura vypsala dotační výzvu „MŮJ KLUB“ pro rok 2022, směřující na podporu sportovních klubů a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže od 3 do 20 let.

Výzva je zaměřena na podporu zejména v oblasti:

a)      sportovních aktivit dětí a mládeže ve věku od 3 do 20 let,

b)      zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce žadatele,

c)      činnosti zahrnující také provoz a údržbu sportovních zařízení ve vlastnictví, dlouhodobém nájmu nebo dlouhodobé výpůjčce, kde druhou smluvní stranou je státní subjekt.

 

Apelujeme tímto na členské kluby České triatlonové asociace, aby využily této výzvy a požádaly o dotaci pro rok 2022.

1.            Podrobné znění výzvy je zveřejněno na internetových stránkách poskytovatele na adrese: https://agenturasport.cz/muj- klub-2022/

2.            Příjem žádostí bude probíhat od 21. října 2021 do 30. listopadu 2021 do 12:00 hodin

3.            Žádost bude podávána prostřednictvím formuláře elektronické žádosti, který je součástí Rejstříku sportu uveřejněného na adrese: www.rejstriksportu.cz

 

V případě zájmu o administrativní pomoc je možné obracet se na pracovníky Servisního centra sportu, jejichž kontakty naleznete na adrese: https://www.cuscz.cz/sluzby-servis/pro-sk-tj-a-svazy-v-okrese.html