Česká triatlonová asociace vypsala grantový program na rok 2018 určený Krajským sériím mládeže a Partnerským závodům 2018. Podpora může být finanční, mediální, materiální či jiná. Více informací naleznete v přiloženém dokumentu. Konečným termínem podání žádostí pro Krajské série a Partnerské závody na sekretariát ČTA, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, je pátek 16.3.2018 do 12:00.
-ab-