Česká triatlonová asociace vypsala grantový program na rok 2017 určený Krajským sériím mládeže a Partnerským závodům 2017. Podpora může být finanční, mediální, materiální či jiná. Více informací naleznete v přiloženém dokumentu. Konečným termínem podání žádostí pro Krajské série a Partnerské závody na sekretariát ČTA je pátek 7.4.2017 do 12:00.
-ab-