Česká triatlonová asociace vyhlašuje neinvestiční grantový program, určený na podporu pořádání mistrovství jednotlivých krajů, krajských sérií a partnerských soutěží pro mládež v roce 2023.

Program cílí na pomoc krajským sdružením, klubům, tréninkovým skupinám a pořadatelům v jejich aktivitách směřujících k propagaci a popularizaci triatlonu mezi dětmi a mládeží a k jejich aktivnímu zapojení do soutěží na krajské úrovni.

Termín podání žádostí je do 24.5.2023 12:00 (Strahov), lze zasílat i elektronicky ve formě scanu pdf. na emaily, triatlonse@triatlon.cz a triatlon@triatlon.cz.

Veškeré potřebné informace naleznete v přiložených souborech.

Za ČTA Tomáš Petr, tomas.petr@triatlon.cz