Nominace do reprezentačních týmů A a B dlouhého triatlonu pro rok 2019 byly koordinátorem NE OH TT zveřejněny již před dvěma týdny (najdete zde). Schválený návrh koordinátora Martina Matuly je nyní doplněn i o schválenou výši podpory pro nadcházející rok, která vychází z alokace finančních prostředků pro další období.

Sportovec zařazený do A týmu dlouhého triatlonu dostane na základě reprezentační smlouvy s platností od 1.1. 2019 do 31.12.2 019 částku ve výši 25 000 Kč. Sportovec zařazený do týmu B pak částku ve výši 15 000 Kč. Všichni reprezentanti v týmech A i B rovněž získávají potvrzení o PROFI statutu/licenci ze strany asociace.

V případě účasti sportovce na závodě/závodech ME či MS vypisovaných mezinárodní federací ETU či ITU (střední triatlon, dlouhý triatlon) se částka navýší jednorázově o 50 %.

V případě účasti na závodě/závodech ME či MS série Ironman či Challenge (střední triatlon, dlouhý triatlon) se částka navýší jednorázově o 25 %.

Podmínkou pro plnění reprezentační smlouvy ze strany ČTA vůči reprezentantovi je absolvování reprezentantem alespoň jednoho z výše vyspecifikovaných reprezentačních závodů v kategorii PROFI/ELITE či startů v daných mezinárodních sériích v elitních/PROFI kategoriích.

V případě výjimečných výkonů/výsledků je možné podporu individuálně navýšit či rozšířit v závislosti na možnostech rozpočtu sekce NE OH TT.

Reprezentační týmy:

A: Jakub Kočař, Tomáš Řenč, Petr Soukup, Radka Vodičková, Simona Křivánková, Helena Kotopulu

B: Jakub Langhammer, Pavel Petrásek