Česká trenérská akademie ČOV připravila pro národní sportovní federace a jejich trenéry vzdělávací seminář Dialogy. Uskuteční se 10. září ve Sportovním centru Nymburk a přednášet budou Prof. Pavel Kolář a MUDr. Jiří Dostal.

Dopolední část programu bude tvořit přednáška Prof. Pavla Koláře, který je od roku 2000 přednostou Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství Univerzity Karlovy 2. lékařské fakulty a FN Motol. Jeho tématem bude Posturální funkce jako předpoklad pro nácvik správné techniky.

Odpolední část programu představuje přednáška MUDr. Jiřího Dostala, vedoucího lékaře Centra sportovní medicíny, vedoucího lékaře VSC Victoria a člena lékařské komise ČOV. Zabývat se bude Fyziologií sportovního výkonu v praxi.

Více informací o přednáškách, celé akci i přihlašování najdete v přiložených dokumentech.