Česká trenérská akademie opět připravila seminář DIALOGY – Leaders of tommorow. Uskuteční se 4. února ve Sportovním centru Nymburk a bude se skládat ze dvou bloků. Zuzana Suzan se zaměří na posturální funkce ve sportu, MUDr. Jiří Dostal bude hovořit o fyziologii sportovního výkonu v praxi.

Dopolední část programu bude tvořit přednáška Zuzany Suzan, profesionální fyzioterapeutky, která v minulosti pracovala na klinice rehabilitace FN Motol a nyní působí v Centru pohybové medicíny, kde se věnuje terapii pohybových poruch u sportovců. Ve své přednášce se zaměří na posturální funkce ve sportu.

Odpolední část programu představuje přednáška MUDr. Jiřího Dostala, vedoucího lékaře Centra sportovní medicíny, vedoucího lékaře VSC Victoria a člena lékařské komise ČOV. Zabývat se bude Fyziologií sportovního výkonu v praxi.

Více informací o přednáškách, celé akci i přihlašování najdete v přiložených dokumentech.