Národní sportovní agentura přidělila České triatlonové asociaci gestorství pro sportovní odvětví para triatlon. Stalo se tak na základě předložené koncepce rozvoje triatlonu handicapovaných.

„Gestor se stává jediným oprávněným žadatelem pro uvedený sport a typ handicapu dle schválené Koncepce v dotačních výzvách vyhlášených NSA, zaměřených na podporu sportovní reprezentace ZPS a na podporu činnosti sportovních svazů ZPS a sportovních svazů v oblasti parasportu, pro specifický druh zdravotního postižení sportovců nebo pro specifický druh sportu pro ZPS,“ stojí v oficiálním rozhodnutí o přidělení gestorství, které najdete v kompletním znění v příloze.

„ČTA je pro následující období připravena zastupovat všechny hendikepované sportovce, kteří jsou již aktivními triatlonisty, nebo o provozování tohoto sportu jakkoliv uvažují nebo projeví zájem. S ohledem na specifické podmínky spojené s jejich hendikepem jsou zástupci ČTA i nadále připraveni spolupracovat a konzultovat daná specifika a podmínky se svazy a organizacemi, které mají s oblastí sportu hendikepovaných zkušenosti,“ stojí mimo jiné v koncepci pro rozvoj para triatlonu pro roky 2021-2023. I tento dokument je v příloze tohoto článku.

Kontaktní osobou pro para triatlon je v rámci České triatlonové asociace Josef Rajtr, kterého můžete kontaktovat na mailu josef.rajtr@triatlon.cz.