Chtěli byste se zúčastnit významných triatlonových soutěží? Zajímají vás pravidla a podmínky, za kterých je možné startovat v závodech ME a MS? Víte, jaké jsou rozdíly v pravidlech pro jednotlivé věkové a výkonnostní kategorie a pro různé typy a varianty závodů?

Pro lepší informovanost všech potenciálních zájemců o start v mezinárodních závodech a soutěžích ITU jsme zpracovali překlad oficiálních pravidel ITU. Tato pravidla jsou kompletním průvodcem závodníků a rozhodčích soutěžemi ITU.

Je třeba respektovat, že jakkoli je tento překlad zpracován odpovědně a detailně, pro případ jakéhokoli sporného výkladu je vždy závazné oficiální znění pravidel ITU, uveřejněné na stránkách www.triathlon.org.

Vzhledem k aktuálně velmi malé využitelnosti specifických pravidel pro závodníky kategorie PARATRIATLON nebyla tato část pravidel zatím přeložena a je k nalezení v originále na stránkách ITU (odkaz je uveden v překladu pravidel).

Podobně jsme v překladu pravidel ponechali původní anglické znění sekcí s vysvětlením některých pojmů a výrazů, které jsou v mezinárodních závodech zavedeným úzusem a jejich překladem by mohlo dojít k záměně nebo ke zmatení pojmů.

Budete-li mít jakékoli dotazy či připomínky k našemu překladu pravidel ITU, či budete chtít nějaké ustanovení pravidel vysvětlit či upřesnit, kontaktujte nás na adrese: triatlonse@triatlon.cz. Do předmětu zprávy uveďte Pravidla ITU.

 

Překlad Pravidel ITU