Česká triatlonová asociace vyhlašuje nový neinvestiční program, jehož cílem je podpora aktivit, které napomáhají rozvoji, rozšiřování a zkvalitňování činnosti v jednotlivých klubech a oddílech.

Program cílí na podporu sportovní přípravy a výchovu nových zájemců z řad dětí a mládeže, což velkou měrou napomáhá celkovému rozvoji triatlonu v České republice.

Veškeré potřebné informace naleznete v přiložených souborech.

Za ČTA milan.kulman@triatlon.cz