Pořadatelé, závodníci i trenéři mají od začátku dubna k dispozici nový informační a registrační systém České triatlonové asociace, který běží na adrese cts.triatlon.cz.

CZECH TRIATHLON SYSTEM je pro pořadatele, závodníky, trenéry, triatlonové kluby i zástupce České triatlonové asociace hlavní křižovatkou, na které se budou v internetovém prostoru setkávat jejich cesty.

„Mám velkou radost, že se nám podařilo tento systém zajistit a získat tak další podporu činnosti ČTA. U původního systému nám podpora a licence skončila k 31.12. 2021. Naší snahou bylo připravit nový systém tak, aby nám umožnil mnohem širší a efektivnější využití zpracovávaných údajů a také jeho propojení například s novými záznamovými technologiemi pro evidenci a vyhodnocení sportovních aktivit. Děkuji všem členům našeho týmu, kteří se na tvorbě tohoto systému podíleli a věnovali mu stovky hodin svého osobního času a mnoho energie. Pro nás je tento systém životně důležitý nejen interně, ale také kvůli spolupráci s Národní sportovní agenturou a dalšími institucemi, které výši podpory pro triatlon určují mimo jiné i na základě dat získaných z tohoto systému,“ říká Antonín Bauer, předseda České triatlonové asociace.

Dodavatelem nového systému se stala společnost GLOBTECH, s.r.o, která byla vybrána na základě veřejné zakázky na Informační systém ČTA. Prostředky na její realizaci byly čerpány jak z vlastních zdrojů ČTA, tak i z prostředků získaných z dotace v rámci programu Movité investice Národní sportovní agentury.

CZECH TRIATHLON SYSTEM poskytuje svým uživatelům velmi široké možnosti. Pořadatelé mohou v rámci systému vypisovat vlastní závody, evidovat účastníky, zveřejňovat startovní i výsledkové listiny a také přijímat platby za startovné.

Závodníci mají samozřejmě možnost spravovat své osobní profily, jejichž prostřednictvím se mohou registrovat na drtivou většinu závodů na českém území, procházet historii jimi absolvovaných závodů, stahovat fotografie nebo například nahrávat doklady o zdravotní způsobilosti apod.

Kluby zase mohou evidovat své členy a přihlašovat je na závody. „Důležitou funkcionalitou, kterou se nám podařilo v systému zdokonalit, je možnost hromadné registrace více závodníků k jednomu závodu. Věřím, že ji ocení zástupci klubů, kterým se tak výrazně zjednoduší administrativa spojená s účastí na závodech,“ říká Tomáš Petr, technický ředitel ČTA, který vývoj nového systému řídil.

Součástí systému jsou termínové listiny, žebříčky, kalendáře dalších akcí, registry ČTA, informace pro trenéry, členy SpS/SCM, ale i pro zájemce o vstup do triatlonového světa. „Snažili jsme se udělat všechno pro to, aby nová CTS fungovala před zahájením hlavní triatlonové sezóny. Jsem rád, že se to podařilo, i když vzhledem k potřebě migrace velkého množství dat a ke komplikovanosti celého systému stále pracujeme na některých úpravách, včetně třeba konečné grafické podoby celého systému. Například tréninkový deník zatím stále testujeme a na základě zpětné vazby od trenérů a sportovců jeho finální nastavení maximálně přizpůsobíme jejich potřebám. 

Informace o přístupu do nového systému byly zaslány všem registrovaným uživatelům prostřednictvím e-mailu. „Rád bych tímto všechny požádal, aby v systému aktualizovali své kontaktní údaje, včetně rodného čísla a dalších informací. Je to velmi důležité kvůli žádostem o dotace a celé spolupráci s Národní sportovní agenturou, současně nám to také pomůže lépe a adresněji nabízet a zajistit servis pro naše členy “ říká Antonín Bauer. „Všem triatlonistům přeji, aby pro ně byl nový systém užitečným pomocníkem v jejich sportovním životě.“