Členem ČTA se může stát jakákoliv fyzická osoba, bez ohledu na státní příslušnost či bydliště, pokud souhlasí se Stanovami a ztotožňuje se s obsahem a formou činnosti ČTA dle Stanov.
Fyzické osoby, které jsou mladší než 18 let, se mohou stát členy ČTA pouze s písemným souhlasem jejich zákonného zástupce.
Členství fyzických osob vzniká registrací provedenou sekretariátem, sportovním oddílem či klubem, nebo prostřednictvím informačního systému ČTA (dále jen „IS ČTA“) na základě řádně vyplněné přihlášky.

Jednotlivec se je tak buď:

  • členem klubu sdruženého v ČTA
  • INDIVIDUÁL
  • člen bez klubovém příslušnosti (BKP)

Členové ČTA, kteří mají uhrazen členský příspěvek, mají právo využívat služeb poskytovaných ČTA, nebo prostřednictvím České triatlonové společnosti, s.r.o. a dalších smluvních partnerů, jakož i  využívat dalších výhod, které ČTA zajišťuje svým členům při nákupu určitého zboží a vybraných služeb.

Každý člen je povinen dodržovat Stanovy, řídit se dokumenty ČTA závaznými pro členy, chránit zájmy ČTA a její majetek. Členové jsou povinni dodržovat předpisy, směrnice, licenční a přestupní řády, technické normy a pravidla soutěží vydávaná ČTA.

Více naleznete v dalších předpisech ČTA.

Přílohy