V sobotu došlo vinou pořadatele k nezajištění otočky běhu u závodu žáků 12-15 let. Prvních sedm starších žáků a jedna starší žačka běželi mylně kolem rybníka. Na místě, kde se měli závodníci otáčet nebyla v době průběhu prvních závodníků vyznačena otočka ani nebyl přítomen pořadatel. Pořadatel spolu se značkou dorazil se zpožděním a zbytek startovního pole již otáčel správně.
Protože nebyla vyznačena otočka, neměli první závodníci šanci zjistit, kde se mají otočit. Ostatní závodníci již tuto možnost měli. Toto byl důvod pro rozhodnutí o tom, že první závodníci nejsou zodpovědni za to, že absolvovali trať jinak, než jak byla vytyčena a nemohli tak být diskvalifikováni. Další z možných řešeni – zopakovat běžeckou část Gunderssonovou metodou – nešlo zrealizovat z důvodu těsného časového harmonogramu a vytíženosti časomíry.
Soutěžní výbor tak nakonec rozhodl vyhlásit pořadí v tom momentě závodu, do kterého byl závod regulérní. Cílovým časem závodu u obou kategorií tak byl čas opuštění depa po cyklistice. Oporou v pravidlech jsou body 3.10.1 b) a 10.6.4 e) Pravidel ČTA verze 5.
Sportovní a technická komise na svém mimořádném zasedání rozhodly, že tento závod byl vzhledem k okolnostem regulérní a bude se počítát jak do ČP starších žáků tak i do soutěže týmů.
Tato chyba nás stejně jako pořadatele samozřejmě mrzí a uděláme maximum pro to, aby se toto selhání na dalších závodech neopakovalo.

V Praze dne 14.6.2016
Za sportovní komisi: Za technickou komisi:
Lenka Kovářová Petr Mužíček