Ačkoliv je sezona už několik týdnů u konce, Česká triatlonová asociace se nezastavuje. Jaké jsou novinky z prostředí asociace?

 

Antonín Bauer, předseda a generální sekretář ČTA

– Podali jsme žádost o přidělení pořádání Světového poháru v Karlových Varech a Evropského poháru juniorů v Táboře na rok 2022. Oba závody tyto statuty od mezinárodních triatlonových asociací obdržely.

– Byl představen návrh nové organizační struktury ČTA (součást strategie ČTA). Tato struktura byla schválena Radou ČTA a představena účastníkům valné hromady ČTA.

– V listopadu byla zorganizována Valná hromada České triatlonové asociace ve Zlíně.

– V kongresovém centru Zlín také společně s oslavou výročí místního triatlonového klubu úspěšně proběhlo slavnostní vyhlášení Českého poháru a Krále triatlonu 2021.

– V rámci sportovní sekce byla realizována tři výběrová řízení. Do pozice sportovního ředitele byl vybrán Nikola Štourač, do pozice asistenta reprezentačního trenéra Jan Jakubíček a do pozice asistenta trenéra pro mládež Jan Kubeš.

– Proběhla jednání a oponentury o zařazení sportovců do OLYMP Centra sportu Ministerstva vnitra ČR a VSC Victoria.

– Uskutečnila se jednání o podobě dotací 2022 a dalších tématech s předsedou NSA, panem Filipem Neusserem.

– Aktuálně řešíme možnosti podpory pro skupiny Age Groups v ČTA.

– Byla vyjednána a obdržena Investiční dotace pro ČTA: VZ na „Informační systém ČTA“, v této souvislosti ČTA realizovala i poptávkové řízení na nákup užitkového vozidla a přívěsu pro přepravu materiálu.

– ČTA vstoupila do Českého paralympijského výboru a stala se gestorem paratriatlonu při NSA.

– Připravuje se vyúčtování dotací za rok 2021 a příprava podání žádostí na rok 2022 (NSA).

– Vyhodnotili jsme a podpořili Krajské a partnerské závody v rámci grantu ČTA.

– Zahájili jsme jednání o Nadaci ČTA a jejím dalším využití.


Tomáš Petr, Petr Mužíček – technická komise ČTA

– Intenzivně připravujeme novou databázovou, registrační a evidenční platformu ČTA „czechtriseries“, která by měla být spuštěna začátkem roku 2022.

– V listopadu jsme řešili přestupy závodníků.

– Probíhá tvorba a příprava termínové listiny Českého poháru a Mistrovství ČR 2022. Po jednání s pořadateli budou kalendáře zveřejněny do 13. prosince 2021.

– Tvorba soutěžní směrnice 2022 (termín zveřejnění je naplánován na leden 2022).

– Příprava výběrového řízení na dodavatele služeb pro ČP (termín zveřejnění leden 2022).

– Technická komise se od valné hromady sešla již dvakrát, aby vytyčila cíle pro příští rok a odsouhlasila si prioritizaci úkolů pro zimní období.

– Sestavili jsme 10 strategických témat, která postupně nasdílíme v rámci zápisů ze setkání TK.

– Domluvili jsme se, že budeme na tématech pracovat v týmech a zapojíme maximum rozhodčích.

– Na setkání komise rozhodčích v neděli 27.11. 2021 (všichni hlavní rozhodčí a TK) jsme si odsouhlasili priority, mezi které patří nastavení formátu sdílení informací s triatlonovou veřejností, požadavky na úpravu webu triatlon.cz a CTS, návrh úpravy pravidel po revizi World Triathlon, zajištění stabilních motorkářů pro příští rok pro zvýšení bezpečnosti rozhodčích a závodníků, příprava jarního školení rozhodčích a technických delegátů, příprava rozlosování rozhodčích na jaro 2022, další nábor rozhodčích.

– Dále jsme byli informováni, že Gabriela Pohanková byla opět evropskou federací nominována na EPJ Tábor jako asistent technického delegáta.

– Další setkání TK se uskuteční v půlce prosince, setkání komise rozhodčích 23. ledna 2022.

– Tým TK pracuje ve složení Tomáš Petr, Petr Mužíček, Radana Nováková a Denisa Zobelt.


Ladislava Marková, člen Rady ČTA a garant sportovní sekce

– Ve spolupráci s panem Milanem Kulmanem jsme na podzim uskutečnili nový rozvojový neinvestiční program „KLUBY, ZAPOJTE SE“. Cílem bylo nabídnout příležitost všem klubům a oddílům ČTA a podpořit jejich regionální aktivity a činnost. V období od 1. září do 31. října 2021 měl klub uspořádat náborový závod (aquatlon, duatlon, triatlon), kde měl možnost mimo jiné i představit svoje aktivity a zaujmout tak nové členy ve věku 8 – 15 let (ročník 2013 – 2006).

Vyhodnocení programu: Do programu se zapojily 3 kluby, které registrovaly 29 nových členů ČTA.

– Další Rozvojový program, který letos proběh byl „TRIATLON V NOVÝCH KLUBECH“. Jeho zaměření bylo napomáhání rozvoji a činnosti v nově založených organizacích. Podmínkou zařazení do programu byla nová registrace klubu, či oddílu u ČTA v období od 1. ledna do 30. září 2021 s minimálně pěti členy ve věku 8 – 15 let (ročník 2013 – 2006) a platnou licencí ČTA, bonusem byl kvalifikovaný trenér s platnou trenérskou licencí ČTA.

Vyhodnocení programu: 6 nově založených klubů – z toho 3 kluby splnily daná kritéria, 23 nově registrovaných členů ČTA. „Skokanem roku“ je nově založený pražský klub ROAD2KONA, z. s. a trenér Jan Strangmüller, který se stává garantem Sportovního střediska i Sportovního centra mládeže pro nadcházející rok 2022.

– V říjnu se sešla Sportovní komise ČTA ve  složení: sportovní ředitel Martin Hotový, trenér reprezentace Lukáš Vrobel, trenér kat. dorostu a juniorů Radek Eliáš, koordinátor mládeže Milan Kulman a nově byli přizváni zástupci sportovců Tereza Zimovjanová, zástupce vedoucích trenérů SpS/SCM Jan Vaněk, garant trenérského vzdělání Luboš Bílek a členka Rady Ladislava Marková , aby vyhodnotili mimořádné zařazení sportovců do systému podpory talentované mládeže ČTA pro další RTC 2021/2022.

Výsledky si můžete prohlédnout zde.


Milan Hendrych, člen Rady ČTA

– Připravili jsme Statut četného člena ČTA a zároveň revidovali seznam čestných členů. Tento seznam následně schválila Valná hromada ČTA, která se uskutečnila ve Zlíně.

– Připravujeme setkání koordinátorů krajů a informační podklady pro ně.


Michal Včeliš, PR ČTA

– Ve spolupráci s Tomášem Budkou, Vladimírem Malým, členem Rady ČTA, a domácím klubem Titan Trilife jsme připravili program slavnostního vyhlášení Českého poháru a Krále triatlonu 2021 ve Zlíně.

– Připravujeme tištěnou Ročenku ČTA 2021.

– Vypracovali jsme zadání pro tvorbu nového webu www.triatlon.cz, který bude svými technickými parametry, strukturou i vizuální stránkou odpovídat nejnovějším trendům.

– Rozhodli jsme se od základu vytvořit novou marketingovou a komunikační strategii ČTA. Jejímu vzniku bude předcházet průzkum, který nám pomůže strategii postavit.

– Diskutujeme o možnostech spolupráce se správcem Facebookové skupiny Triatlonisté, která má více než 3000 členů.

– Ve spolupráci s Triatlonisty a platformou Rouvy plánujeme virtuální tematické vyjížďky na období leden – únor 2022.

– Vstupujeme do jednání s mediálními domy a zástupci sportovních titulů o mediálním partnerství na rok 2022.