V návaznosti na Usnesení vlády ze dne 2. 11. 2020 nechala Česká unie sportu zpracovat nové výkladové stanovisko, které zohledňuje aktuální podmínky zejména pro oblast profesionálního sportu. Kompletní stanovisko najdete v příloze tohoto článku.

Závěry stanoviska, které zpracoval JUDr. Daniel Viduna, LL.M. ve vztahu k činnostem České unie sportu, z. s., zní takto:

  1. Profesionální sportovci mohou vykonávat svou činnost na vnitřních i venkovních sportovištích v rámci přípravy na sportovní soutěže organizované národními sportovními svazy nebo na akce povolené Ministerstvem zdravotnictví.
  2. Samotné konání sportovních soutěží a sportovních utkání podléhá povolení ze strany Ministerstva zdravotnictví, které stanovuje hygienicko-epidemiologické podmínky pro jejich konání. O povolení se doporučuje žádat prostřednictvím Národní sportovní agentury.
  3. Profesionálním sportovcem je každý, pro koho je sportovní činnost výdělečnou činností na základě smluvního vztahu (pracovněprávní i OSVČ).
  4. Amatérští sportovci (organizovaní i neorganizovaní) mohou nadále sportovat pouze v parcích a přírodě, a to maximálně v počtu 2 osob s výjimkou členů domácnosti.