V neděli 11.září došlo na závodě ČP v dlouhém triatlonu v Doksech k fyzickému napadení rozhodčího ČTA, a to jedním ze závodníků. Rozhodčí musel být ošetřen lékařem a odvezen rychlou záchranou službou k dalším vyšetřením. Incidentu předcházela diskvalifikace závodníka za neuposlechnutí rozhodčího v depu a za vulgární chování. Bohužel se nejednalo o první diskvalifikaci tohoto závodníka na závodech Českého poháru, již v minulosti měl tento závodník konflikty s rozhodčími.
Vedení ČTA toto chování hrubě odsuzuje a přijme v krátké době taková opatření, aby se tato situace již nemohla opakovat. Rozhodčí je reprezentantem ČTA, a jeho hlavní činností je dbát na dodržování pravidel a fair-play. Je tedy nemyslitelné, aby byl jakkoliv napadán.

Petr Mužíček, technický ředitel ČTA